08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Tre kortisoninjektioner på en gång?

Jag har varit på ultraljud av min axel svaret var biceps tendinit, bristning i supraspinatussenan, någon form av cysta i anslutning till biceps senskida, subakromiell bursit och ac-leds artros. Nu föreslår röntgen läkaren kortisoninj i biseps senskida, i cysta och i bursan. Tre kortisonsprutor i axeln samtidigt. Jag undrar om det är bra för mig och om det inte är för hög dos kortison?

Du har sannolikt missförstått din doktor. Man brukar sätta en kortisoninjektion åt gången. Detta för att veta vilken kortisoninjektion som faktiskt har effekt.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00