08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

AC-luxation grad 2 efter tackling

Jag fick en ac-leds luxation (2) i samband med en tackling. Det har gått 2 veckor och jag kan röra på armen mer och mer. Jag har nu en knöl på axeln men har fått höra av en annan som hade en likadan skada att hans knöl försvann? Alltså att hans nyckelben gick tillbaka till sitt ursprungsläge, kan det stämma?

När svullnaden lagt sig blir knölen mindre. Men även själva urledvridningen av nyckelbensändan kan minska något med tiden. Amerikanska fotbollspelare med en AC-ledsskada behandlas i 98,3% av fallen “konservativt”, dvs med snabb återgång till sport. Dessa brukar börja spela/träna i genomsnitt inom 9 dagar efter skadan. Prognosen är således väldigt god.

 

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00