08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Är lateral klavikelresektion en bra operation?

Jag har besvärats sedan våren 2013 av smärta i höger axel, dagtid, i vila och nattetid och av rörelser då armen förs framför kroppen, framåt över axelhöjd, utåt sidan och bakåt når inte armen mer än någon decimeter.

Smärta hela tiden över nyckelbensleden, främre överarmen och armbågsleden. Stelhet har uppkommit senaste månaden och försämrat rörligheten. Jag har fått en kortisoninjektion i nyckelbensleden med kortvarig effekt, men med ökad smärta i armbågsleden, typ tennisarmbåge. Kortison i den leden gav ökad smärta i armbågsleden och domning på underarmens insida. Som smärtlindring har akupunktur lindrat och jag har fått 4 shockwave-behandlingar för 1,5 månad sedan, men ingen smärtlindrande effekt eller ökad rörlighet ännu. 
En MR visade inflammation i nyckelbensleden och ödem. Ytterligare en kortisoninjektion gav ingen förbättring av smärta eller rörlighet. En engångsdos Arcoxia 60 mg har minskad smärtan idag. Min fråga är finns det andra diagnoser, vilka undersökningar bör göras? Jag har informerats att claviel resektion inte har så bra prognos och att de ofta kommer tillbaka, stämmer det?

Det finns naturligtvis andra sjukdomar som ger snarlika symptom. Egentligen är det inte olika radiologiska undersökningar det som är viktiga för diagnosen. Det är lätt att vilseledas av olika åldersförändringar eller anatomiska variationer som man kan se på MR. Sjukdomar som bara sitter i nyckelbensleden brukar sällan vara kombinerade med domningar eller stråla ut på framsidan av överarmen. Den typiska smärtan från nyckelbensleden strålar upp mot nacken. Att resultaten från klavikelresektioner varierar kan möjligen bero på svårigheter att ställa rätt diagnos.  

Vid typiska kliniska fynd, typisk sjukdomshistoria och en typisk röntgenbild så är en lateral klavikelresektion en operation som lyckas i mer än 85-90 % av fallen. / Carlos Rivero Siri, specialist  i orotpedi. 

Egenremiss dygnet runt
Egenremisser är till för dig som önskar komma till oss utan remiss och betala själv för vården. Vi tar emot egenremisser från patienter i hela Sverige.
Du betalar högst 750:- i patientavgift för ett nybesök. Du loggar in via BankID och fyller i ett frågeformulär. Detta frågeformulär lagras som en ”Egenremiss” i vårt journalsystem och är en journalhandling.
Fritt vårdval i Sverige
Vi har avtal med Region Stockholm vilket innebär att du betalar patientavgifter som inom den offentliga sjukvården. Frikort gäller. Vi tar emot remisser från läkare, sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

Om oss

Kontaktinformation

Telefontid måndag till fredag 08.00-16.00

Telefon: 08-55 11 04 22
Fax: 08-55 11 04 24
E-post: info@sodermalmsortopedi.se

Adresser

BESÖKSADRESS
Fatburs Brunnsgata 15-17
Egen ingång från utsidan av fastigheten.

POSTADRESS
Södermalms ortopedi
Fatburs Brunnsgatan 17
118 28 Stockholm

Avtal med Region Stockholm


Du betalar som vid ett offentligt sjukhus
Nybesök, remiss från husläkare: 200:- / frikort
Återbesök / övriga remisser: 400:- / frikort
Privatbesök utan remiss: 750:- / frikort gäller ej
Uteblivet besök: 400:- / frikort gäller ej
Operation: 400:- / frikort