08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Är lateral klavikelresektion en bra operation?

Jag har besvärats sedan våren 2013 av smärta i höger axel, dagtid, i vila och nattetid och av rörelser då armen förs framför kroppen, framåt över axelhöjd, utåt sidan och bakåt når inte armen mer än någon decimeter.

Smärta hela tiden över nyckelbensleden, främre överarmen och armbågsleden. Stelhet har uppkommit senaste månaden och försämrat rörligheten. Jag har fått en kortisoninjektion i nyckelbensleden med kortvarig effekt, men med ökad smärta i armbågsleden, typ tennisarmbåge. Kortison i den leden gav ökad smärta i armbågsleden och domning på underarmens insida. Som smärtlindring har akupunktur lindrat och jag har fått 4 shockwave-behandlingar för 1,5 månad sedan, men ingen smärtlindrande effekt eller ökad rörlighet ännu. 
En MR visade inflammation i nyckelbensleden och ödem. Ytterligare en kortisoninjektion gav ingen förbättring av smärta eller rörlighet. En engångsdos Arcoxia 60 mg har minskad smärtan idag. Min fråga är finns det andra diagnoser, vilka undersökningar bör göras? Jag har informerats att claviel resektion inte har så bra prognos och att de ofta kommer tillbaka, stämmer det?

Det finns naturligtvis andra sjukdomar som ger snarlika symptom. Egentligen är det inte olika radiologiska undersökningar det som är viktiga för diagnosen. Det är lätt att vilseledas av olika åldersförändringar eller anatomiska variationer som man kan se på MR. Sjukdomar som bara sitter i nyckelbensleden brukar sällan vara kombinerade med domningar eller stråla ut på framsidan av överarmen. Den typiska smärtan från nyckelbensleden strålar upp mot nacken. Att resultaten från klavikelresektioner varierar kan möjligen bero på svårigheter att ställa rätt diagnos.  

Vid typiska kliniska fynd, typisk sjukdomshistoria och en typisk röntgenbild så är en lateral klavikelresektion en operation som lyckas i mer än 85-90 % av fallen. / Carlos Rivero Siri, specialist  i orotpedi. 

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00