08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Axelluxation och rotatorcuffruptur..

Jag ramlade i trappen hemma den 18 mars. Axeln gick ur led och den fixerades samma dag på Huddinge sjukhus. Sedan dess har jag haft mycket ont och den 25 april gjordes en magnetröntgen som visade på ökad vätska motsvarande bursa subakromialis,  subdeltoideus med befintlig bicepssena.

Men partiell troligen ruptur motsvarande främre fästet av supraspinatus, små degenerativa små signalförändringar i infraspinatusfäste, bekräftar Hermodsons impressionen men långa bicepsenan och subscapularissenan intakta. En icke specialist på ortopeden anser att jag har en frusen axel och att jag ska bli helt frisk med sjukgymnastik. En axelspecialist på Sophia hemmet anser att skadan måste opereras. alla säger att denna typ av operation måste göras inom två månader för att få bästa resultat. operation på Sophia kostar mig 50.000 kr. Kan jag få rådet vad som är bäst. vänta och se, och kanske inte bli helt frisk eller operation?

Jag skulle rekommendera operation om man tydligt ser en genomgående supraspinatusruptur på MR. Vätska i slemsäcken bursa subakromialis tyder på att rupturen är komplett. Men det är svårt att veta utan att känna på patienten eller se på bilderna. Kan du tänka dig att sänka din aktivitetsnivå så kanske en operation inte är nödvändig. Hur snabbt man skall operera beror väl lite på skadans storlek och ditt yrke. Har du mycket smärtor och sömnstörningar så är det bra att operera tidigt. Det är alltid en fördel att operera rotatorcuffrupturer i tidigt skede. / Carlos Rivero Siri

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00