08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Går det att operera en 4 månader gammal rotatorcuffruptur?

Ramlade fyra meter ner från ett tak ett brott konstaterades på skulderbladet.

Två månader senare gjordes en magnetkamera och då konstaterades fyra muskelsenor och muskelfästen hade rasat ihop. Går det att operera?

Det du beskriver är en ”massiv rotatorcuffruptur”.
Möjligheten att operera beror naturligtvis på hur själva muskulaturen ser ut. Vanligen går det dock utmärkt att operera denna typ av skada, även om det gått 4 månader.
Helst skall man göra detta så snabbt som möjligt för att optimera resultatet. Även lite äldre skador (> 6 mån.) kan dock repareras.
Du behöver vända dig till en vårdenhet med en mycket erfaren axelkirurg, det är en tämligen tekniskt krävande operation.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00