08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Magnetkameraundersökning visar rotatorcuffruptur

Hej ! Har fått utlåtande från MR Som lyder.

”AC-leden är måttligt artrosförändrad med breda pålagringar och lätt ledsvullnad.Det finns pålagringar på akromions undrsida som torde bidra till impingement. Akromion är lätt kurverad inom laterala delar. Genomgående ruptur av supraspinatussena som till stor del har retreherats upp till nivå med övre glenoidkanten. Repturen mäter i anteroposterior riktning cirks 3 cm. Caput humeri har glidit i kranial riktning. Övriga delar av rotatorkuffen uppvisar påtaglig tendinos,partiella skador finns distalt i subscapularissenan utan genomgående ruptur.Här ses en medial subluxation av den långa bicepssenan som har glidit in i rupturen och löper upp ytligt om tuberculum minus.Ingen påtaglig muskelatrofi ,lätt volymreduktion av supraspinatusmuskel.Den långa bicepssenan är intakt men är tendinosförändrad i höjd med och ovan sulcus.Iglenohumeralleden ses incipienta artrosförändringar med små kantpålagringar men väsentligen bevarat ledbrosk,inga benmärgsödem.Lätt labrumdegeneration.” Tacksam för svar vad det betyder och vad man kan vidta för åtgärder .MVH Mikael

Du har fått vad som kallas för en massiv rotatorcuffskada. (>30 mm bred ruptur). Sannolikt har 2 muskelsenor i axelleden gått av. Detta kan leda till en försvagning axelleden.
Jag rekommenderar att din husläkare remitterar dig till en axelspecialist som får bedöma om din skada kan opereras.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00