08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Ont i axeln efter en scapulafraktur

Hej har nu fått 4 st kortisoninjektioner detta har dock ej hjälpt. Smärtan kvarstår värst är det vid belastning eller när man skall sova kan absolut inte sova på denna axel. Så sömnen har blivit mycket lidande av detta . Har varit på återbesök med resultat av ytterligare en spruta i ett senfäste. Vad borde vara en rimlig åtgärd av denna axel?

”Frisk man som föll den 2014-07-16 och ådrog sig en scapulafraktur med lätt dislokation. Konservativt behandlad. Inget ledengagemang i frakturen. Inledningsvis gick sjukgymnastiken bra och patienten blev successivt förbättrad avseende smärta och rörlighet. Började jobba 25 % och gjorde en rörelse med armen på jobbet då han skulle klättra upp på en stege, inget större trauma men efter detta mer ont och smärtan har nu suttit i i drygt 6 veckor, successivt sämre avseende både smärta och rörlighet. Har ett mer och mer inskränkt rörelseomfång, framförallt besvär med abduktion och utåtrotation och vilovärk. Klarar precis att arbeta 25 % med anpassade arbetsuppgifter.
Lokalstatus

Höger axel: Lätt palpöm från ventral och dorsalsidan över leden. Mycket lätt palpömhet över scpaulaspetsen kring frakturområdet. Ingen palpabel frakturhak och ingen instabilitet. Aktiv rörlighet: Flexion 170° bilateralt. Abduktion 100°. Utåtrotation 30° jämfört med 85° vänster sida. Inåtrotation till sacrum jämfört med TH6 vänster sida. Smärta i ändlägena. Förut några grader mer utåtrotation passivt än aktivt men mycket tydligt skillnad jämfört med vänster sida. Bedöms som kapselstelhet. Smärta vid provokation i ändlägena. God kraft i rotatorcuffmuskulatur.
Bedömning/Åtgärd

I första hand misstanke om frusen skuldrautveckling. Patienten får en intraartikulär kortisoninjektion via mottagningen och sätts upp för att få 3 nya via röntgen med 2 veckors mellanrum. Därefteråt besök. Förlänger patientens sjukskrivning och skickar hem till patienten. Tar också en röntgenbild för att se att det verkligen inte är komplikation till frakturen som ställer till detta. Röntgen utfaller väsentligen som väntat, frakturspalten synts fortfarande men det har tillkommit kallus och ingen stor felställning. Tolkar det som en frusen skuldra och behandlar patienten för detta och därefter återbesök till undertecknad.”

 

En scapulafraktur i din ålder innebär oftast att din axelled utsatts för ett tämligen kraftigt trauma och andra strukturer än just skulderbladet kan ha skadats. Hos yngre patienter är labrum och bicepsankaret mer utsatt för skador än ändra strukturer. Hos medelålders eller äldre patienter är rotatorcuffskador vanligare. I enstaka fall kan man ibland se en nervinklämning (n.suprascapularis) efter en scapulafraktur. Man får förmoda att man uteslutit en rotatorcuffruptur med hjälp av ultraljudsundersökning eller MR-undersökning.  Har man väl uteslutit en rotatorcuffskada så verkar det vettigt att påbörja en sjukgymnastisk behandling. / Carlos Rivero Siri, spec. ort. 

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00