08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Rotatorcuffruptur efter ett fall på cykel?

I september 2005 föll jag på min högeraxel när jag cyklade. Följden blev avslitet nyckelbensfäste. Både min sjukgymnast och jag tror också att det uppstod en liten ruptur på supraspinatus.

Men det undersöktes aldrig, så det är ej bekräftat. Jag är nu 55 år och har alltid levt ett MYCKET aktivt liv, både med sport och trädgårdssrbete. De sporter jag utövat mest under de senaste 10 åren cykel, ashtangayoga och friskis&svettis. Mitt arbete är frisör.

I januari-februari i år började jag så smått att känna av min högeraxel. Det blev bara värre vartefter som tiden gick. I mars vid en yogaövning tappade jag taget, axeln utsattes för ett MYCKET LITET ryck, men det räckte. PANG, sade det och jag kände att där gick något sönder inuti.

Blev ultraljudsröntgad i slutet på april på NÄL. Utlåtandet var partiell ruptur på supraspinatus och ingen åtgärd. Sökte ett par månader senare privat i Göteborg. Blev MR-röntgad i slutet av juli. Därifrån har jag följande utlåtande:

“Ruptur av rotatorcuffen ses med en fulltgenomgående ruptur av supraspinatussenan. Senan har retraherats medialt med 2 – 3 cm. Utgjutning ses också subdeltoidalt och subacromialt. Ökat avstånd mellan acromiom och clavikel som vid en AC ledsluxation. Biceps långa sena ligger på plats i sulcus. Det finns dock en mycket liten ganglioncysta vid fästet på tuberculum supraglenoidale. Möjligen föreligger någon form av SLAP skada.”

Före olyckan i mars hade jag full rörlighet och mycket god styrka. Efter olyckan har jag tränat ordentligt, både rörelse (fr a i början) och styrketräning. Rörligheten är inte riktigt som innan och heller inte styrkan. I dagsläget har jag inga besvär i mitt arbete. Har ej värk. De områden jag fr a är begränsad i är yogan, friskis&svettis samt en del moment i trädgårdsarbete.

Min sjukgymnast kan inte råda mig hur jag skall agera eftersom jag har minst två skador i axeln. Hon tycker även att när hon undersöker mig fysionomiskt att det ser ut som jag har en total ruptur av supraspinatus.

Är spinatussenan för skör att operera nu?
Har det gått för lång tid sedan den gick av?
Ska jag eller ska jag inte operera mig?
Vad händer i framtiden om jag inte opererar mig?
Vilka risker tar jag med en operation?

Mycket tacksam för råd och snabbt svar! Janna P.

Det är svårt att avgöra om en rotatorcuffskada går att operera eller inte utan att undersöka patienten. Ser man en betydande muskelförtvining talar detta mot att rotatorcuffskadan går att reparera. Det viktigaste är nog att bestämma sig för om rotatorcuffskadan är så pass problematisk att den verkligen behöver opereras.

 


Vid en supraspinatusruptur bildas ett hål i rotatorcuffen

En supraspinatusruptur kan både ge smärtor och en minskad styrka när man använder axeln.

Läs mer

Etiketter:

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00