08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Utbredda skador i rotatorcuffen efter en arbetsskada

Efter ett trauma av axeln i arbetet skickades jag till ultraljud där 2 st läkare såg utbredda skador på supraspinatus muskeln.

Skickades vidare för konsultation på ortopedmottagningen i Gävle, där läkare även där konstaterade utbredda skador på supraspinatus muskeln.
Enbart en operation kan återställa skadan enligt läkaren i Gävle. Fick tid för operation och efter genomförd operation säger läkaren att det inte fanns några skador alls?
Har under hela tiden haft värk och inte kunnat lyfta utåt och bakåt med armen. Efter operation har fortfarande ont.
Min fråga är . . . .Kan det vara möjligt att 3 st läkare ser samma skada men när man öppnar finns inga skador alls? Jag har begärt ännu en röntgen, helst en MR eller CT, de är alla motvilliga till detta?
Vad vore bäst att ta för röntgen för att vara på den säkra sidan? En MR röntgen eller CT eller kan man lita på ultraljudsröntgen? Hälsningar: Rosie

Den överlägset bästa undersökningen är faktiskt det man kallar för den kliniska undersökningen. Om du har en uttalad svaghet i rotation och lyft av överarmen efter ett falltrauma så är sannolikheten mycket hög att du har en rotatorcuffruptur.
Dvs att doktorn klämmer och känner på din axel.

Det finns dock en neurologisk sjukdom (Parsonage Turners syndrom) som kan ge en liknande bild. Men vid Parsonage Turners syndrom uppkommer inte smärtorna och svagheten efter ett trauma.

Ultraljud är nog den undersökning som snabbast och enklast kan ställa diagnosen rotatorcuffruptur. Träffsäkerheten på små rotatorcuffskador är likvärdig den man finner med magnetkameraundersökning (MR)