08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Opereration av en 3 månader gammal bicepsskada?

Övre yttre bicepssena är av, går det att operera?

Ortopedkliniken i Västerås, tyckte det inte var någon idé. Vill helst bli helt återställd efter min arbetsskada. Som blev för cirka 3 månader sedan.

Rent tekniskt är det fullt möjligt att operera även äldre skador på biceps övre sena. Indikationerna för kirurgi är framför allt smärtsamma kramper i bicepsmuskeln. Det estetiska resultatet kan variera. Risken för reruptur är uppemot 25%.

Om du inte har ont i bicepsmuskeln så brukar jag avråda från att sy fast bicepssenan efter en ruptur av biceps övre sena.
Det funktionella resultatet är utomordentligt gott utan kirurgi. Undantaget är elektriker (vilka lätt får kramper), och personer som ägnat en stor del av sin fritid åt styrketräning (estetik).

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00