08-55 11 04 22

Telefontider

Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00

Sternoklavikularleden ur led

Hej, Efter en olycka med motorcykel där jag flög framåt och landade bland diverse stenar, sitter höger nyckelben i fel position.

De syns inte så mycket vid axeln utan istället vid halsen där leden nu bildar en stor knöl som syns och trycker mot halsen.
Rörligheten i armen är faktiskt relativt bra och ingen konstant smärta för tillfället. Nyckelbenet är heller inte brutet.

De läkare som hitintills tittat på skadan (inkl. röntgen) har sagt att man inte ska göra någon åtgärd. Vad ska jag förvänta mig framåt. Ska jag försöka få fler utlåtanden eller ska jag nöja mig med att det bör läka av sig självt?

Vid en främre luxation (urledvridning) av den inre nyckelbensleden (sternoclavkularleden) brukar man börja med att utesluta att nyckelbenet inte har glidit bakåt. Är du magerlagd och man känner att nyckelbenet glidit framåt och bildar en stor knöl vid halsen, så är diagnosen klar.

Hos lite kraftigare patienter kan det vara nödvändigt att utföra en ultraljudsundersökning, magnetkameraundersökning eller en datortomografiundersökning.

Vid en bakre urledvridning av inre nyckelbensleden brukar man rekommendera operation. Vid en främre urledvridning kan en operation övervägas i det akuta skedet. När det gått 3-4 veckor är skadan inte längre akut.
Att inte operera en främre urledvridning av inre nyckelbensleden brukar på lång sikt ge väldigt goda resultat.

Egenremiss dygnet runt
Har du svårt att ordna en remiss och redan är färdigutredd i ditt hemlandsting så kan du skicka en egenremiss eller ringa och prata med någon av våra duktiga sjuksköterskor. Det enklaste är att du loggar in med BankID och fyller i vårt frågeformulär. Detta kan du göra dygnets alla timmar. Därefter blir du kontaktad under kontorstid eller kallad direkt för en mottagningstid.
Fritt vårdval i Sverige
Vi tar emot patienter från hela Sverige utan remisstvång, utan specialistvårdsremiss och utan betalningsförbindelse.
Du betalar som vid offentliga sjukhus.
Lagen om fritt sjukhusval för öppenvård i Sverige innebär att du kan söka öppenvård fritt i hela Sverige.
Oavsett vilket landsting du är mantalskriven i så är du välkommen till oss.

08-55 11 04 22

Telefontider
Fax: 08-55 11 04 24
Måndag-Fredag
08.00-17.00